Home
History
Course
Portfolio
Interview
Map
Activity
WebBoard
Road Map
Download
itv-vcd
Select Language   Thai


แผนที่ตั้งสถาบันจักรดาว 2 สาขา

1. ประชาชื่น37

เลขที่ 136 ซ.ประชาชื่น 37 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทร. 02-927-4174-5, 086-4455-123, 0814-666-999

(ใกล้วัดเสมียนนารี ถ.วิภาวดีรังสิต,แยกพงษ์เพชร, ร.พ.เกษมราษฎร์ สี่แยกประชานุกูล ถ.รัชดาภิเษก และเรียบริมคลองประปา)
รถประจำทางสายที่ผ่าน
ถนนวิภาวดีรังสิต สาย 29, 52, 69, 134, ปอ.29, ปอ.69, ปอ.134, ปอ.510
สี่แยกพงษ์เพชร สาย 24, 63, 69, 104, 114, 134, ปอ.63, ปอ.104, ปอ.114, ปอ.134, ปอ.545 
ซอยประชาชื่น สาย 66,67,70, 1075, ปอ.66, ปอ.67, ปอ.70
สี่แยกประชานุกูล สาย 5, 16, 49, 179, ปอ.16, ปอ.49

2. ลพบุรี

139 ถ.พระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทร. 036-414-715, 086-318-6755

( ติดศูนย์รถยนต์มาสด้า )

ทาง ร.ร.จักรดาว จะจัดให้มีการแนะนำ นร.ฟรี เกี่ยวกับการสอบเข้า ร.ร.เตรียมทหาร เป็นประจำทุกปี ดังต่อไปนี้

นร.กรุงเทพฯ ปริมณฑล-จังหวัดใกล้เคียง

* ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน

นร.ต่างจังหวัด

* ทุกวันเสาร์ที่ 1 ของเดือนตุลาคม

โดยจะมีการทดสอบภาควิชาการ-พลศึกษา-สัมภาษณ์-ตรวจร่างกาย- แนะแนวการเตรียมตัวสอบเข้าให้ฟรีการเตรียมตัวในการมาเรียนเข้าค่าย

เดือนตุลาคม มีนาคม เมษายน

1.      เตรียมต้นขั้วธนาณัติหรือสลิปโอนเงินที่ส่งเงินค่าจองหรือค่าเรียนทั้งหมดมา

2.     เตรียมหนังสือคู่มือวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคม ระดับ ม.ต้น และ ม.มาเพื่อประกอบการอ่านทบทวนค้นคว้าด้วย

3.     สิ่งของมีค่าไม่ควรนำมาเพราะจะเกิดการสูญหายตลอดเวลา เช่น สร้อยทอง, โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเงิน    จำนวนมาก เป็นต้น

4.      ชุดนักเรียนให้เตรียมมา 3 ชุดเนื่องจากมีการสอบติดต่อกันหลายวัน (มี.ค.)

5.     เตรียมรองเท้าผ้าใบสำหรับวิ่งออกกำลังกาย และกางเกงว่ายน้ำมาด้วย

6.     ของใช้ส่วนตัวจำพวก ขัน สบู่ ยาสีฟัน สมุด ปากกา ทางจักรดาวมีจำหน่ายให้

7.      สิ่งขอผิดกฎหมาย หรือรบกวนการเรียน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน ห้ามนำมา  เช่น ยาเสพติด อาวุธ วิทยุเทป การ์ตูน เป็นต้น

8.     มาให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่ ในการรับสมัคร หากมา ไม่ทันทางจักรดาวขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ น.ร.เข้าเรียนโดย จะให้ น.ร.คนอื่นที่มารอเข้าเรียนแทน

9.     เตรียมร่างกายและจิตใจ โดย น.ร.ที่เข้ามาเรียนกับจักร ดาวจะถือว่าสมัครใจในการเข้ารับการฝึก
ศึกษาอบรม ทั้งภาควิชาการ พลศึกษา การทดสอบสภาพจิตใจ การปรับปรุงบุคลิกลักษณะให้เหมาะสม
กับการเป็น นายทหาร-ตำรวจตามระเบียบวินัยที่ทางจักรดาวกำหนด โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

10.   หาก ต้องการติดต่อนัก เรียนสามารถมาพบได้ตลอดเวลา นอกเวลาเรียนเท่านั้น หรือจะโทรศัพท์มาฝากข้อความ ไว้ก็ได้ ทางจักรดาวจะนำไปแจ้งให้ น.ร.ทราบเอง

 หน้าแรก
You are visitor number


© Copyright 2006. JakDao.Com All rights reserved.