เราเป็นหนึ่งเรื่องเตรียมทหาร ประสบการณ์คณาจารย์นายร้อยกว่า 40 ปี 0814-666-999 รางวัลกวดวิชาดีเด่น 2553 - 2558 จากสำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
Google+