หน้าหลัก

โรงเรียนกวดวิชาสอบเข้าเตรียมทหาร,กวดวิชา,กวดวิชาเตรียมทหาร,เตรียมทหาร,โรงเรียนเตรียมทหาร,นครนายก,จักรดาว

 

 แดนจักรดาวแห่งนี้มีความหมาย

ลูกผู้ชายชาญกล้ามาสร้างฝัน

ร่วมเรียนฝึกศึกษาร่วมฝ่าฟัน

ด้วยใจมั่นมุ่งพิทักษ์รักษ์ชาติไทย    

 

     เมื่อประมาณ พ.ศ.2515 เหล่าคณาจารย์จักรดาวได้กระจัดกระจายกันสอนนักเรียนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักเรียนนายร้อยเป็นกลุ่มเล็กๆ     ในที่ต่างๆ ซึ่งก็ทำให้นักเรียนในสมัยนั้นหลายคนสามารถสอบผ่านเข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้       ด้วยฝีมือการถ่ายทอดความรู้ของเหล่าคณาจารย์จักรดาวนี้ แต่ก็มีอีกหลายคนที่ผ่านรอบแรกไปได้แล้วมีปัญหาตกรอบสองกันอยู่เสมอ เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีการฝึกภาคพลศึกษากันอย่างเป็นรูปธรรม อาศัยฝึกฝนกันเอาเองทำให้สมรรถภาพทางร่ายกายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมถึงขาดการฝึกอบรมการสอบสัมภาษณ์ส่งผลให้บุคลิกลักษณะท่าทาง การตอบคำถามของกรรมการสอบนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนนายร้อยกำหนด จนเป็นที่มาของการตกสัมภาษณ์ซึ่งเป็นด่านที่สร้างความหนักใจให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมากในสมัยนั้น หรือบางคนอาจต้องใช้เวลา 2-3 ปี ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ เนื่องจากได้เรียนแค่บางวิชา ในขณะที่อีกหลายวิชาซึ่งใช้ในการสอบไม่ได้เรียน เนื่องจากคณาจารย์จักรดาวแต่ละคนนั้น ก็มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไปคนละสาขาวิชาต่างคนต่างแยกกันสอนกันคนละที่

     ต่อมาประมาณ พ.ศ.2524 โรงเรียนเตรียมทหารได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการรับนักเรียนเตรียมทหาร ทำให้คณาจารย์จักรดาวได้หยุดทำการสอนเป็นการชั่วคราวจนกระทั่งปี พ.ศ.2530 จึงได้เริ่มกลับมาสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารกันตามปกติ และในปี พ.ศ. 2536 เริ่มมีการติดต่อกันระหว่างคณาจารย์จักรดาวแต่ละคนให้ไปช่วยสอนเสริมในส่วนวิชาที่ตนเองไม่ถนัดนัก อาจารย์บางคนเก่งคณิตศาสตร์ก็ชวนอาจารย์ที่เก่งวิทยาศาสตร์มาช่วยสอนนักเรียนของตนทำให้ภาควิชาการของนักเรียนเริ่มมีความสมบูรณ์มากขึ้น มีการเตรียมตัวทางด้านร่างกายล่วงหน้าโดยเชิญนายทหารจากกองพลศึกษามาช่วยกันฝึกนักเรียนตลอดทั้งปีทำให้เปอร์เซ็นต์ของการสอบตกพลศึกษาลดน้อยลง

     จากความสำเร็จของนักเรียนที่ผ่านการสอบเตรียมทหารได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ คณาจารย์จักรดาวแต่ละคนซึ่งแยกกันกระจัดกระจายต่างคนต่างสอนเฉพาะวิชาที่ตนเองถนัด ขาดการฝึกพลศึกษาการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์จึงได้มารวมตัวกันทำให้เส้นทางการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ปริมาณนักเรียนที่สอบตกรอบสองลดน้อยลง นักเรียนสามารถสอบผ่านได้ภายในปีเดียวมากขึ้น เกิดเป็นอาณาจักรจักรดาวที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จสูงสุดในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารส่งผลถึงชื่อเสียงซึ่งเป็นตำนานของการสอบเข้าเตรียมทหาร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 30 ปี ด้วยความสำเร็จของศิษย์เก่าจักรดาวซึ่งสามารถสอบได้ที่ 1, 2 หรือ 3 เตรียมทหารติดต่อกันหลายปีต่อเนื่องกัน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ อาณาจักรจักรดาวจึงได้สร้างสรรค์อนาคตที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็กผู้ชายทั้งหลายในแผ่นดินนี้ ที่มีความใฝ่ฝันจะเป็น “นักเรียนนายร้อยห้อยกระบี่” สร้างศักดิ์ศรี ชื่อเสียง เกียรติยศ แห่งวงศ์ตระกูล ไปสู่ฝั่งฝันแห่งความสำเร็จนั้น

     จากปณิธานที่มุ่งมั่นซึ่งเหล่าคณาจารย์จักรดาวได้กล่าวปฏิญาณตนต่อ เสด็จปู่ ร.5 ว่า " ข้าพเจ้าอาสาเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหาร จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ที่มีความตั้งใจดี ได้มีโอกาสเป็นนักเรียนนายร้อย รับราชการเป็นนายทหาร – ตำรวจ ทำหน้าที่ป้องกัน และรักษาความสงบเรียบเรียบร้อยประเทศส่วนตัวข้าพเจ้านั้น บำเหน็จของความเป็นครู ก็คือ การได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ ข้าพเจ้าขอเพียงแค่บำเหน็จนี้เท่านั้น "

 

 

เกียรติประวัติ

รางวัลระบบการประกันคุณภาพ จัดขึ้นทุก 3 ปี

รางวัล,ดีเด่น,กวดวิชาดีเด่น,กวดวิชาเตรียมทหาร,เตรียมทหาร,สอบเตรียมทหาร,นายร้อยพระจุลจอมเกล้า,นายเรืออากาศ,นายเรือ,นายร้อยตำรวจ,นายร้อยตำรวจหญิง,ช่างฝีมือทหาร,จ่าอากาศ,จ่าทหารเรือ,นายสิบ

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดร.เก็ทจักรดาว,สำนักยริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,กวดวิชา,อันดับ1,กวดวิชาเตรียมทหาร,เตรียมทหาร,โรงเรียนเตรียมทหาร,นครนายก,กรุงเทพมหานคร,กวดวิชสอบเข้าเตรียมทหาร,สอบเข้า,เรียนติว,ติวสอบเตรียมทหาร,ทหารบก,ทหารเรือ,ทหารอากาศ,ทหารเรือ,ตำรวจ,สอบได้ที่1เตรียมทหาร